Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Họp mặt sinh viên Khoa Điện điện tử khóa 1987 ĐHBK-Tp.HCM

Mời các bạn tham dự:
Họp mặt sinh viên Khoa Điện điện tử khóa 1987 ĐHBK-Tp.HCM vào ngày 25/05/2013
Xin liên hệ :  Ông Thành hoặc Ông Uy để biết thời gian và địa điểm cụ thể.