Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Danh sách liên lạc khoa điện 87


LỚP ĐĐ87 ĐT

1 Trương Đình Ngô Quang         0903 750 735        ngoquang70@yahoo.com 
2 Hoàng Sĩ Hóa                       0913 901 998        hoangsihoa@gmail.com 
3 Trần Nguyên Sơn                  0903 759 393        sonnt2003@gmail.com 
4 Trần Minh Triết                    0913 603 695         triettd@gmail.com; 
5 Quách Thanh Thuần              0913 907 797          thuan.qt@mei.vn;    
                                                                          thanhthuanlg@yahoo.com 
6 Võ Tấn Thông                      0913 985 568          vtthong@hcmut.edu.vn 
7 Phạm Đức Long                    0919 296 969          duclong@hcmtelecom.vn; 
8 Nguyễn Đức Nghĩa                0918 377 782          mducnghia@yahoo.com 
9 Phạm Mỹ Hằng
10 Lê Duy Bằng                      0944 114 646          leduybang@yahoo.com 
11 Cao Huy Khiêm                   0903 824 646          chnghiem@yahoo.com 
12 Hồ Hoàng Anh                    0903 020 398          hohoanganh@gmail.com 
13 Lê Quang Kỳ                      0903 333 256          lequangky1967@yahoo.com
                                                                          lequangkybt@gmail.com
14 Hoàng Ngọc Thanh              0913 840 991         thanhhn@vnpt.brvt.com.vn 
15 Nguyễn Anh Dũng               0913 800 068          anhdung@vinaphone.vn 

Lờp ĐĐ 87 HT

1 Nguyễn Anh Nguyên         0903 804 478        nguyen4so9@gmail.com 
2 Lê Minh Quốc Việt            0913 950 995       viet-le@dlbd.com.vn 
3 Nguyễn Văn Liên              0902 567 888       nguyenvan.lien@aecom.vn 
4 Bùi Lê Hùng                    0909 099 811        builehung@gmail.com
5 Trần Tuấn Việt                0903 729 203        vietanhthu@yahoo.com 
6 Thái Minh Dương              0903 956 692          baophuong2201@gmail.com 
7 Nguyễn Ngọc Tuyến         0963 848 493          tuyennn@hcmpc.evn.com.vn 
8 Lương Cao Tuấn              0908 206 336        tuan.luong@sheraton.com 
9 Ngô Trí Tuệ                     0903 820 049        tamvinhtien2@gmail.com 
10 Mai Văn Huỳnh               0963 322 555         huynh19tat@yahoo.com.vn 
11 Nguyễn Văn Thọ             0963 184 888       tho_888@yahoo.com 
12 Nguyễn Tuấn Anh           0909 108 979
13 Huỳnh Lê Khương           0963 725 110        khuonghl@hcmpc.com.vn 
14 Nguyễn Phước Quí Hải     0963 930 096       npquyhai@gmail.com;  
                                         0916 873 030       phuocquyhai@yahoo.com.vn 
15 Phạm Hòa                     0908 656 237         phoa@gmail.com; phoa@ymail.com 
16 Trần Quang Trí              0989 101 202       tranquangtri@mmc-video.com 
17 Lý Minh Huân                 0913 918 202
18 Lâm Hùng Cường
19 Phạm Mai Ninh               0908 400 700       Đã mất ngày  
20 Phạm Hồng Đăng           0963 631 068        phamhongdang2006@yahoo.com.vn;       
                                                                          hongdang.ph@gmail.com 
21 Trần Ngọc Vĩnh phúc       0963 656 768       tranngocvinhphuc@yahoo.com.vn 
22 Lê Quốc Hưng                0908 130 106
23 Nguyễn Thị Vân Trang     (818) 915-0623       nguyen_vantrang11@yahoo.com
24 Nguyễn Hữu Nghĩa          0913 740 777         ksnguyenhuunghia@gmail.com 
                                             0963 777 787
25 Lê Kim                                                       lehkim_99@yahoo.com 
26 Nguyễn Tiến Dũng        
27 Nguyễn Văn Sang

LỚP ĐĐ87MT

1 Nguyễn Xuân Hải              0903 733 483       nguyen_xuan_hai@yahoo.com 
2 Ung Hoài Việt                   0903 701 592       hviet@aliveinteractive.com 
3 Trần Tuyên Đức               0903 323 338        ductt@saobacdau.vn 
4 Phạm Xuân Toàn              0903 975 574       toanpx@gmail.com 
5 Phan Trí Dũng                  0903 806 957       dung.phan@vietthong.com.vn 
6 Nguyễn Thị Xuân Oanh      0908 184 011       oanh@genpacific.com.vn 
7 Nguyễn Đức Cường           0918 087 000       ndcuong@hcmiu.edu.vn 
8 Phạm Nguyễn Hồng
9 Đinh Vũ Nhân
10 Đỗ Thành Nhân
11 Nguyễn Xuân Thắng
12 Chế Nhật Thanh
13 Vũ Quốc Thông
14 Trương Bá Thông
15 Trần Minh Thơ
16 Nguyễn Quang
17 Nguyên Uyên Trang
18 Nguyễn Phương Khanh
19 Đinh Văn Tuấn                       310-343-0672    tuan_nhan@yahoo.com

LỚP ĐĐ87TB

1 Lê Đình Hà Uy             0909 871 267              ledinhhauy@gmail.com 
2 Quách Thiện Phong      0913 875 679            quachthieuphong@yahoo.com 
3 Nguyễn Võ Hoàng        0903 693 366            hoang_nguyenvo@yahoo.com 
4 Lê Ngọc Lâm               0903 741 188            ln-lam@quatest3.com.vn 
5 Huỳnh Văn Bá             0903 889 552              hvba58@yahoo.com 
6 Nguyễn Duy Hổ           0903 018 972            ho.nd@huytan.com.vn 
7 Huỳnh Hiệp Thanh       0903 728 070            hiepthanh@hotmail.com; 
8 Nguyễn Tấn Tùng        0903 352 527            tn_dien@quatest3.com.vn 
9 Dương Tấn Thuận        0913 683 160             dtthuan@gmail.com 
10 Trần Thanh Liêm        0963 191 270             thanhliem702gmail.com 
11 Lê Văn Quang            0963 882 261             levanquang@gmail.com 
12 Nguyễn Văn Hoàng     0916 004 096
13 Nguyễn Huy Hoàng     0966 007 799
14 Lê Xuân Thái             0963 993 785             lexuanthaikg@yahoo.com 
15 Huỳnh Ngọc Thành     0945 181 843             thanh.huyngngoc@yahoo.com.vn 
16 Đổng Đại Lịch            0982 200 355
17 Huỳnh Trung             0909 990 569
18 Nguyễn Hoàng Thái
19 Võ Tấn Bốn
20 Đặng Vĩnh Hưng
21 Nguyễn Xuân Trường
22 Nguyễn Xuân Hải

LỚP ĐĐ87TĐ

1 Hoàng Chí Thành            0903 725 255         hc-thanh@hcm.vnn.vn 
2 Đổ Trọng Lể                  0903 700 141         hungphat438e@yahoo.com.vn; 
3 Lê Thiếu Minh                0903 694 517         lethieuminh@yahoo.com 
4 Huỳnh Thanh Tâm          0903 308 564         huynh-thanh.tam@unilever.com 
5 Nguyễn Bảo Tri              0903 758 624         bao-tri@yahoo.com 
6 Nguyễn Hữu Quyết         0913 830 350         huuquyet@hcm.vnn.vn 
7 Phạm Sơn Phú               0903 940 619           sonphuvn2000@gmail.com 
8 Bùi Tường Đăng Quang   0903 947 014          btdquang@gmail.com 
9 Phan Văn Thích             0918 181 257            phanvanthich@yahoo.com 
10 Đào Văn Tám              0913 885 823            vantam-dao@vedaninternational.com 
11 Hoàng Minh Tư            0903 812 574            hoangminhtu96@gmail.com; 
12 Dương Văn Nghiêm       0909 758 585
13 Nguyễn Văn Hòa          0949 763 022          nvhoa_ait@yahoo.com 
14 Ngô Văn Út                  0913 744 377         ngouttd8792@yahoo.com 
15 Lê Xuân Kiệt                0903 726 118
16 Đinh Văn Dũng             0903 006 036
17 Nguyễn Văn Thông       0903 446 367          thuongtruongtho@yahoo.com.vn; 
18 Phạm Thành Nhân        0913607980            thanhloc1968@yahoo.com.vn; 
19 Phạm Thị Tuyết Mai
20 Bá Thị Kim Lý
21 Nguyễn Tấn Hữu
22 Nông Sỹ Lâm
23 Lê Phát Minh
24 Nguyễn Văn Tuấn
25 Nguyễn Văn Thảo

LỚP ĐĐ87 VT

1 Huỳnh Quang Liêm         0913 904 142          huynhquangliem@gmail.com 
2 Nguyễn Trung Đại          0903 007 223
3 Võ Trí                           0903 931 856          vtsaigon@gmail.com 
4 Võ Trọng Nhân              0913 815 555          nhanpmb@hcm.vnn.vn 
5 Võ Minh Đức                 0903 606 606          minhduchcmc@yahoo.com 
6 Phan Việt Bình               0919 775 999          binh.phan@ericsson.com 
7 Trịnh Trí Thành              0903 918 639            trithanh@vntech.com.vn 
8 Nguyễn Thị Mai Châu      0918 300 808
9 Viên Chánh Thi              0903 703 788 
10 Nguyễn Văn Cường       0919 862 126           
11 Trương Vĩnh Hoài Tâm   (702) 530-3807      Tam.Truong@yahoo.com